Wśród wędzarni wyróżniamy trzy ich typy: drewniane, metalowe i murowane. Drewniane są najbardziej popularne, na co z pewnością wpływa wiele faktów, a m.in. ten, iż stosunkowo łatwo je zbudować. Podobnie murowane, stawiane najrzadziej, gdyż wymaga to już pewnych umiejętności murarskich i większych nakładów finansowych. Natomiast wędzarnie metalowe stawiane nie są. Owszem, nierzadko obija się od wewnątrz blachą wędzarnie murowane i drewniane, lecz tutaj mamy na myśli wędzarnie w całości wykonane z metalu, co oczywiście, przez najważniejszą funkcję jaką spełniają, głównie dotyczy komory wędzarni.

Zadane tu pytanie: jaka wędzarnia jest lepsza: drewniana czy metalowa?, dotyczy więc wędzarni w całości wykonanych z tytułowych materiałów w części najważniejszej – komorze, i na porównaniu właśnie takich tutaj się skupimy. A właściwie na wędzarniach niewielkich rozmiarów, kupnych i przenośnych, zatem murowane z tej klasyfikacji są wyłączone.

Najważniejsze różnice między wędzarnią drewnianą a metalową

Przez powyższe można uznać, że najważniejszą cechą jaką należy brać pod uwagę zastanawiając się czy wybrać wędzarnię drewnianą czy metalową, są przede wszystkim walory smakowe, których obie dostarczają. Najpierw jednak należy przyjrzeć się podstawowym różnicom między nimi. Koneserzy wędzenia zwracają uwagę na to, że między wędzarniami metalowymi a drewnianymi różnice sprowadzają się do:

  • temperatury wędzenia – większość użytkowników twierdzi, że wędzarnie metalowe szybciej się wychładzają (z pewnością zależy to od pory roku), co rzutuje na częstsze ich doglądanie podczas wędzenia,
  • wagi – przenośne wędzarnie metalowe są cięższe od drewnianych i w ich przenoszeniu występują pewne trudności, szczególnie przy rozmiarach 50x50x100 cm i większych,
  • rodzaju wędzenia – w związku z tym, że wędzarnie metalowe szybciej się schładzają, istnieje przekonanie, że łatwiej w nich wędzić na zimno.
  • wędzenia określonego mięsa – dodać należy, że wędzarnie metalowe są uznane przez wielu amatorów wędkarstwa za najlepsze do wędzenia ryb.

Jakość wędzonek z wędzarni drewnianej i metalowej

Pytanie o materiał z jakiego została zbudowana wędzarnia ma znaczenie jedynie gdy weźmie się pod uwagę rolę jaką pełni i ewentualne różnice w jakości uwędzonego mięsa. Wśród danych, które można odnaleźć na ten temat najczęściej powtarza się przekonanie, że drewniane wędzarnie w pewnym subtelnym stopniu oddziałują na wędzone mięso pozostawiając specyficzny, pożądany posmak. Trudno odnaleźć na to dowody. Fabryczne wędzarnie drewniane są oczywiście przepalane, często odpowiednio impregnowane, zbudowane z desek drzew liściastych lub odpowiednio przygotowanych iglastych i z pewnością pachną drewnem. Być może ma to pewien wpływ na jakość wędzonek, jednak uznać należy, że decydującym jest opał, który wykorzystujemy do wędzenia, generujący na tyle intensywny dym, że redukuje wszystkie inne zapachy i smaki.

Wspomniany już fakt mówiący o konieczności częstszego doglądania wędzarni metalowej, gdyż szybciej się wychładza, jest kolejnym i już ostatnim czynnikiem, który może mieć hipotetyczne znaczenie dla jakości wędzonek. Wobec powyższego można bowiem uznać, że temperatura i zadymienie w komorze są częściej niestabilne w wędzarni metalowej, niż drewnianej. Przy stałym doglądaniu procesu wędzenia wpływ ten jest zminimalizowany, aczkolwiek wędzenie jest trudniejsze w kontroli. Czy to ma wpływ na smak wędzonki nie sądzimy, jednak mogą pojawiać się przez to pewne subtelne różnice w strukturze mięsa, aczkolwiek uznać należy, że tylko wybitny smakosz je rozpozna.

Zatem odpowiedź na pytanie – jaka wędzarnia jest lepsza: drewniana czy metalowa?, nie jest jednoznaczna. Wydaje nam się jednak, że jeśli istnieją jakieś różnice, które dotąd nie zostały potwierdzone, to są one zbyt subtelne, by je w każdym przypadku zauważyć.